Światowy Kongres Częstochowian

Logo Kongresu Częstochowian

strona główna

słowo Ojca Świętego

o kongresie

patronat

program kongresu

scenariusz otwarcia kongresu

uczestnicy

prasa o kongresie

galeria

listy

adresaci apelu

kontakt

wydawnictwo pokongresowe

częstochowa


sobota 19 wrzesnia 2003 roku


FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA


Tuż po godzinie 10.00 rozpoczął się w Filharmonii Częstochowskiej I Światowy Kongres Częstochowian. Na zaproszenie wystosowane przez prezydenta Tadeusza Wronę do Częstochowy przyjechało kilkuset częstochowian z Polski i z całego świata.

Kongres otworzył prezydent Tadeusz Wrona, a po nim przesłanie - zaproszonego na Kongres Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy, przeczytał Jego Ekscelencja Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak.

Ojciec święty, którego listu, zgromadzeni wysłuchali na stojąco,. pobłogosławił ideę Kongresu. Życzył też zebranym wielu przeżyć duchowych i owocnych obrad.

Arcybiskup Stanisław Nowak w swoim wystąpieniu odwołał się do zawartego w Tryptyku Rzymskim wiersza Jana Pawła II pt. „Żródło”. Mówił, że trzeba iść pod prąd, aby je znaleźć.

Rozpoczęciu Kongresu towarzyszy bardzo wzniosła i patriotyczna atmosfera.

Wśród gości są między innymi dr Janusz Kochanowski, dyplomata i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Ludmiła Marjańska, poetka,  prof. Władysław Pierzchała, ze Śląskiej Akademii Medycznej, Artur Barciś, aktor, Juliusz Braun, członek KRRiTV , Jerzy Kulej, poseł, olimpijczyk, Dariusz Stanicki, siatkarz.

Wzruszające przeplatane wspomnieniami z Częstochowy przemówienia wygłosili Jerzy Kulej, poseł, znany bokser oraz Ludmiła Marjańska poetka, która wyjechała z Częstochowy po II wojnie światowej.

Pełne ekspresji wystąpienie posła Jerzego Kuleja poświęcone było miastu, pamiątkom, wspomnieniom, ludziom z Częstochowy, którym wiele zawdzięcza. Jerzy Kulej zwrócił też uwagę na liczne zmiany, które zachodzą w Częstochowie – mieście które jako pierwsze w obozie postsocjalistycznym otrzymało Flagę Rady Europy, a potem Nagrodę Rady Europy. Sportowiec złożył podziękowania za zaproszenie go do Częstochowy prezydentowi Tadeuszowi Wronie.

Ludmiła Marjańska wspominała czasy, gdy uczęszczała do Liceum im. Słowackiego, spotykała się ze swoim przyszłym mężem pod zegarem u Glicnera, mówiła o swoich przodkach, którzy przyjechali do Częstochowy z Węgier i byli związani z Jasną Górą.
Na scenie wystąpił też Artur Barciś, znany aktor, częstochowianin z urodzenia, mieszkający obecnie w Warszawie.

RATUSZ MIEJSKIPo oficjalnych wystąpieniach i kuluarowych rozmowach w filharmonii, w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie, na które Prezydent Miasta Tadeusz Wrona zaprosił członków Komitetu Honorowego oraz przedstawicieli mediów.

- Częstochowa nie jest sama. Mając grono takich współpracowników i wsparcie takich ludzi będzie nam łatwiej osiągnąć sukces. Dziękuję, że przyjechaliście, dziękuję, że jesteście - powiedział prezydent Tadeusz Wrona, witając gości w Ratuszu.

- Musimy być lobbystami Częstochowy i tragarzami jej wartości. Wspierać nasze miasto i pana Prezydenta - zachęcał prof. Marek Szczepański.
- Nie pytaj, co Częstochowa może zrobić dla Ciebie, ale co my możemy zrobić dla Częstochowy - mówił do zebranych dr Kochanowski.

Profesor Władysław Pierzchała, lekarz, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej wspominał swoje młodzieńcze lata i dom rodzinny. – To on mnie ukształtował i przygotował do życia. To częstochowskiemu domowi  zawdzięczam najwięcej.

Pochodzący z Częstochowy Jerzy Kropiwnicki, obecnie prezydent Łodzi, a w przeszłości minister, szef rządowego Centrum Studiów Strategicznych i minister ds. rozwoju regionalnego, wspominał podczas spotkania w częstochowskim Ratuszu, jak razem z posłem Tadeuszem Wroną przywracali Częstochowie jej należną rangę. Uchwalając nomenklaturę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego, udało się z inicjatywy Tadeusza Wrony, przy pomocy Jerzego Kropiwnickiego umieścić Częstochowę wśród największych polskich miast o znaczeniu krajowym.

W ratuszu obecny był także Arye Edelist, Przewodniczący Stowarzyszenia Częstochowskich Żydów w Izraelu.

- Przyjeżdżam do Polski, raz lub dwa razy w roku. Do Częstochowy muszę zajrzeć zawsze, ciągnie mnie tu siła rodzinnego miasta - mówił Arye Edelist. - Tym bardziej się cieszę, że zostałem zaproszony i mogę brać udział w Kongresie.

Podczas pierwszej kadencji samorządowej prezydent Tadeusz Wrona razem z Arye Edelistem wmurowali w mieście kilka tablic upamiętniających pomordowanych Żydów częstochowskich. Już po zakończeniu Kongresu Arye Edelist wziął udział w uroczystościach upamiętniających likwidację getta częstochowskiego.

Prezydent Wrona w sposób szczególny podziękował współpomysłodawcy Kongresu, pochodzącemu z Częstochowy, byłemu ministrowi zdrowia, profesorowi Grzegorzowi Opali.

- Kongres to nowa karta w dziejach Częstochowy – stwierdził minister – wierzę, że będą następne, niezależnie od tego, kto będzie w przyszłości rządził miastem.

W sobotni wieczór uczestnicy Kongresu wzięli  udział w integracyjnym spotkaniu plenerowym na Jurze - w malowniczych Podlesicach.


niedziela 20 września 2003 rokuW niedzielę tuż po godzinie 20.00 w Filharmonii Częstochowskiej zakończył się I Światowy Kongres Częstochowian.
Wzięły w nim udział osobistości związane z Częstochową, a mieszkające obecnie w USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Szwecji oraz Danii, a także w różnych polskich miastach.


Za przyjęcie zaproszenia i udział w Kongresie zebranym podziękował prezydent Częstochowy - pomysłodawca Kongresu - Tadeusz Wrona.Wieczorem uczestnicy Kongresu rozpoczęli spotkania w grupach tematycznych.

W Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater" spotkało się środowisko związane z kulturą. Inne spotkanie poświęcone były między innymi biznesowi, nauce, sportowi i medycynie.
Wcześniej - w niedzielę przed południem uczestnicy Kongresu zwiedzali Jasną Górę oraz wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w Kaplicy Matki Bożej, natomiast po południu - wysłuchali uroczystego koncertu w Filharmonii Częstochowskiej z udziałem pochodzących z Częstochowy artystów o międzynarodowej sławie (m.in. Katarzyny Suskiej-Zagórskiej, Ewy Dłubak-Westergaard-Hansen, Teresy Czekaj i Dariusza Siedlika).Wieczorem uczestnicy Kongresu rozpoczęli spotkania w grupach tematycznych.

Copyright Urząd Miasta Częstochowy '2003