Światowy Kongres Częstochowian

Logo Kongresu Częstochowian

strona główna

słowo Ojca Świętego

o kongresie

patronat

program kongresu

scenariusz otwarcia kongresu

uczestnicy

prasa o kongresie

galeria

listy

adresaci apelu

kontakt

wydawnictwo pokongresowe

częstochowa


Z informacją o I Światowym Kongresie Częstochowian staraliśmy się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Dlatego rozesłaliśmy pocztą elektroniczną specjalny apel do instytucji, organizacji, stowarzyszeń i skupisk Polonii rozsianych po całym świecie. Wysłaliśmy też pocztą kilkaset imiennych zaproszeń do Częstochowian mieszkających w kraju i za granicą.

Dziękujemy wszystkim tym instytucjom, związkom, stowarzyszeniom oraz mediom, dzięki którym informacja o Kongresie dotarła do wszystkich zainteresowanych.

Dziękujemy również tym Częstochowianom, którzy odpowiedzieli na apel lub imienne zaproszenie do udziału w Kongresie.


Oto instytucjonalna lista adresatów naszego apelu:

Ambasada Polska w Pretorii - RPA

Berlin - Radio MultiKulti

Berlin - Radio Polonijne

Biuletyn - Pismo Polonii Austriackiej

Biuletyn Inf. Polonii Holenderskiej

Biuletyn Kongresu Polonii Niemieckiej

Biuro Inf. Polonii Australijskiej

Biuro Kongresu Polaków w Szwecji

Budapeszt - Głos Polonii

Buenos Aires - Głos Polski

Calgary - Polskie Radio

Calgary - Radio Foka

Canadian Independent Courier

Centrum Promocji Polskiego Przemysłu, Kultury i Sztuki - Kalifornia

Centrum Kultury Polskiej w Tomsku

Centrum Poloniusz-Pegaz

Chicago - Dziennik Chicagowski

Chicago - Kurier Codzienny

Chicago - Monitor

Chicago - Otwarty Mikrofon

Chicago - Radio CZUMA

Chicago - Radio dla Ciebie

Chicago - Radio Przeciek

Cousin - pismo polonijne w Izraelu

Cyber Express - Magazyn Internetowy - Australia

Dom Kultury Polskiej - Orzeł Biały - Montevideo

Dom Polonii w Krasnojarsku

Dom Polskiego Towarzystwa Dobroczynnego - POLONIA

Duisburg - Radio

Duńsko-Polski Związek Kult. w Aaarhus

Dziennik Zachodni

Echo Florydy

Edmonton - Panorama Polska

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Federacja Organizacji Polskich w Danii

Firmy Polonijne w Argentynie

Frankfurt - Radio Senf

Gazeta Klubu Polskiego - Japonia

Gazeta Petersburska

Hamburg - Kurier

Hanower - Radio

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne

Informator Polski w Danii

Instytut Kultury Polskiej w Rzymie

Instytut Polski - Sofia

Instytut Polski w Moskwie

Instytut Polski w Wilnie

Internet Young Polonia

Katalog dla Polonii

Klub Młodego Polaka w Płowdiw

Klub Polski w Fuengiroli

Klub Polski w Pradze

Klub Polski w Trondheim

Komitet Aktywnych Kobiet w Holandii

Kongres Polaków w Rep. Czeskiej

Kongres Polonii - Alberta

Kongres Polonii Amerykańskiej Chicago

Kongres Polonii Francuskiej

Kongres Polonii Greckiej

Kongres Polonii Illinois

Kongres Polonii Kanadyjskiej

Kongres Polonii Niemieckiej

Kongres Polonii w Vancouver

Konsul Honorowy RP w Honolulu

Konsulat Generalny w Nowym Jorku

Konsulat Generalny RP w Brukseli

Konsulat Polski w Belo Horizonte

Konsulat Polski w Kurytybie

Konsulat Polski w Los Angeles

Konsulat Polski w Montrealu

Konsulat Polski w San Paulo

Konsulat Polski w Toronto

Konsulat Polski w Vancouver

Konsulat w Chicago

Kronika - Norwegia

Kurier Ateński

Kurier Wileński

Londyn - Dziennik Polski

Londyn - Gazeta Niedzielna

Lubeka - Radio 95

Monitor Polonijny- Bratysława

Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nasz Czas - Litwa, Łotwa, Estonia

Nasza Polonia - witryna Polonii Holenderskiej

Niezależny Związek Polonii Greckiej

Nowy Jork - Nowy Dziennik

Nowy Jork - Tygodnik Nowojorski

Ottawa - Księgarnia Polska

Ottawa - Radio Pollott

POLAM - Federal Credit Union - USA

Polandia (Włochy)

Polish - American Chamber of Commerce (Chicago)

Polish American Association

Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas

Polish Business Club - Londyn

Polish Economic and Business Association (PEBA) - Londyn

Polonia Australijska -witryna

Polonia Calgaryjska

Polonia Duńska - witryna

Polonia Francuska - witryna

Polonia Kaukaska

Polonia Norweska - witryna

Polonia Republiki Południowej Afryki

Polonia Szwedzka - witryna

Polonia Świata

Polonia Today

Polonia Total Niemcy

Polonia w Austrii

Polonia w Meksyku

Polonia w Miami

Polonia Węgierska

Polonia Winnipeg

Polska Autonomia Narodowa - Kongres Polaków w Rosji

Polska Misja Katolicka - Amsterdam

Polska Misja Katolicka w Brazylii

Polska Misja Katolicka w Zurychu

Polska Sala w Genk

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie

Polski Internet USA

Polski Ośrodek Społ. - Kult. w Dublinie

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach

Polskie Cedry - Liban

Polskie Centrum Inf. na Łotwie

Polskie Centrum Kulturowe - Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu

Polskie Stow. Kult.- Ośw. w Burgas

Polskie Stow. Kult.- Ośw. w Sofii

Polskie Stow. w Irkucku

Polskie Stow. w Macedonii

Polskie Tow. Kult. w Zagrzebiu

Polskie Tow. Kult.- Ośw. w Finlandii

Polsko-Amerykańskie Stow. Inż. i Techników - Nowy Jork

Prasa Polonijna w Niemczech

Pro Estonia - Stow. na rzecz promocji w Polsce

Quo Vadis - Chrześc. Stow. Polaków we Włoszech

Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii

Rada Polonii - Afryka Południowa

Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej - BRASPOL

Rzymskie Stow. Włosko-Polskie

Stow. Dom Polski - Lima

Stow. Katalońsko-Polskie w Barcelonie

Stow. Nasz Dom - Madryt

Stow. Polaków w Mołdawii

Stow. Polskie w Konstancy

Stow. Włosko-Polskie w Genui

Stow. Włosko-Polskie w Katanii

Stowarzyszenie Polsko-Belgijskie

Szkocko-Polskie Stow. Kult. w Edynburgu

Środowisko Polonijne przy Ambasadzie RP w Belgradzie

Toronto - Głos Polski

Tow. Irlandzko-Polskie

Tow. Polskie w Winterthur

Tow. Przyjaźni i Współpracy Maced.- Polskiej "Wisła"

Tow. Przyjaźni Polsko-Słoweńskiej

Tyg. A-Z - Norwegia

Unia Organizacji Polonijnych w Montevideo

Wilno - Nasza Gazeta

Wspólnota Obywateli Polskiego Poch. w Bośni

Wspólnota Polska

Wydział Konsularny Ambasady w Izraelu

Zjednoczenie Polskie w Chile

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Zrzeszenie Org. Polonijnych w Szwecji

Zw. Nauk. i Techn. Polaków w Grecji

Zw. Polaków im. Chopina w Luksemburgu

Zw. Polaków na Litwie

Zw. Polaków Rumunii "Dom Polski"

Zw. Polaków w Danii - Fionia

Zw. Polaków w Danii - Jutlandia

Zw. Polaków w Danii - Zarząd Główny

Zw. Polaków w Norwegii

Zw. Polaków w Sankt Petersburgu

Zw. Polaków we Włoszech

Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie

Związek Polaków w Estonii

Związek Polaków w Kanadzie

Związek Polonii Kitchener
Copyright Urząd Miasta Częstochowy '2003