Światowy Kongres Częstochowian

Logo Kongresu Częstochowian

strona główna

słowo Ojca Świętego

o kongresie

patronat

program kongresu

scenariusz otwarcia kongresu

uczestnicy

prasa o kongresie

galeria

listy

adresaci apelu

kontakt

wydawnictwo pokongresowe

częstochowa


List Prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony, który zapraszał
do udziału
w I Światowym Kongresie Częstochowian:


Jako demokratycznie wybrany przez mieszkańców w bezpośrednich wyborach Prezydent Miasta Częstochowy, mam wielki zaszczyt i jednocześnie przyjemność zaprosić do udziału w I Światowym Kongresie Częstochowian. Planowany w dniach 20-21 września 2003 r. Kongres, ma być w zamyśle spotkaniem wybitnych, a jednocześnie w różny sposób związanych z Częstochową, osobistości z całego świata.

Jest takich osób wiele; reprezentują różne kraje i zawody, mają liczące się osiągnięcia i bogate, interesujące biografie. Nierzadko też ich nazwiska pojawiają się w encyklopediach i leksykonach. Są wśród nich artyści i naukowcy, politycy i działacze społeczni, ludzie biznesu i znani sportowcy. Szanowani i podziwiani w swoich środowiskach przynoszą zaszczyt Częstochowie, która, organizując Kongres, pragnie dać dowód, iż o tych osobach pamięta i jednocześnie zachęcić je do pełnienia w możliwie szerokim zakresie roli ambasadorów Częstochowy w krajach, miastach i środowiskach, z którymi są na stałe związane.

Nasz Kongres będzie okazją do przedstawienia jego uczestnikom dzisiejszego oblicza Częstochowy jako miasta, które w okresie ostatnich lat uległo głębokim przeobrażeniom. Ich głównym czynnikiem sprawczym były przede wszystkim zmiany ustrojowe w Polsce dokonane u schyłku ubiegłego stulecia oraz - w bardziej lokalnym już wymiarze - nadanie właściwego znaczenia naturalnym, historycznym związkom miasta z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.

To dzięki Sanktuarium bowiem Częstochowa znana jest w świecie od wieków i odwiedzana przez miliony pielgrzymów każdego roku. Warto może w tym miejscu przypomnieć o szczególnym wydarzeniu, jakim był dla Częstochowy VI Światowy Dzień Młodzieży. W tym dniu, 15 sierpnia 1991 roku oczy całego świata skierowane były na Częstochowę, gościnnie podejmującą półtoramilionową rzeszę młodzieży z wielu krajów i kontynentów. Ten dzień stał się historycznym dla miasta z innego jeszcze powodu: Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął tytuł Honorowego Obywatela Częstochowy.

Ponad czterysta lat temu Grzegorz z Sambora napisał:

"Niewielka Częstochowa, ale wszystkie miasta
Całego świata swoim znaczeniem przerasta."

Dzisiaj Częstochowa jest dużym ośrodkiem miejskim, z rozbudowaną infrastrukturą i znacznym potencjałem społeczno-ekonomicznym.
To miasto z dużą przyszłością, tak z uwagi na wielotysięczną rzeszę kształcącej się młodzieży, jak i możliwości w sferze inwestycji.

Częstochowa chlubi się także swoją kulturą głęboko osadzoną w tradycji i historii miasta. Festiwale muzyczne z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" na czele, Triennale Sztuki SACRUM oraz wiele innych wartościowych imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury są piękną wizytówką Częstochowy oraz świadectwem mecenatu samorządu miasta nad kulturą.

Wyróżnia ponadto Częstochowę jej otwarcie na świat i bliska współpraca z wieloma miastami w Europie i USA. To dzięki tej właśnie współpracy nasze miasto, jako pierwsze w krajach postkomunistycznych, uhonorowane zostało w 1993 r. Honorową Flagą Rady Europy, a w następnych latach otrzymało także Honorową Tablicę Rady Europy i Grand Prix tejże Rady.

Jestem pełen nadziei, że przedstawiony przeze mnie szkic do portretu naszego miasta zachęci Panią/Pana do jego odwiedzenia, a dobrą do tego okazją będzie zapewne I Światowy Kongres Częstochowian. Byłbym bardzo rad, gdyby zaproszeni goście po zakończeniu Kongresu poczuli się duchowymi współgospodarzami miasta, by stwierdzili, że jego sprawy i przyszłość nie są im obojętne.
Liczę zatem na to, że przesłane w terminie późniejszym oficjalne już zaproszenie do udziału w I Światowym Kongresie Częstochowian będzie przyjęte życzliwie, ze swej strony pragnę zapewnić, iż organizatorzy Kongresu uczynią wszystko, by to ważne dla miasta wydarzenie stało się dla jego gości miłym i niezapomnianym przeżyciem.

Będę wdzięczny za pisemne potwierdzenie do końca kwietnia 2003 r. - drogą pocztową lub elektroniczną - udziału w naszym Kongresie.
Proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień oraz wyrazów należnego szacunku.


Prezydent Miasta Częstochowy
Tadeusz Wrona

Copyright Urząd Miasta Częstochowy '2003